Karolína Square Dance Club tancuje, vyučuje a propaguje square a round dance na Slovensku. Radi stretávame kamarátov z klubov u nás i v zahraničí.

Tancujeme od 18. 10. 1990, zvyčajne každú stredu. Každý rok otvárame prípravku a okrem toho tancujeme mainstream, plus, A1 a parkrát aj A2 a round dance fázy I až VI. Máme okolo 40 aktívnych členov všetkých vekových kategórií a mnoho podporovateľov z radov Karolínskych rodiniek - bývalých členov, ktorí sa obvykle stretli v klube a teraz sú príliš zaneprázdnení starostlivosťou o svoje deti.

Náš klubový special dance - Májovka sa koná prvý májový víkend odkedy sa náš klub "narodil". Je nazvaný netradičným, pretože sa každý rok snažíme pre našich hostí prichystať niečo nové a prekvapivé, niečo, čo nenájdete na žiadnom inom speciali. Okrem toho má každý ročník inú tému - hviezdna, Cirque du Square, stredovek...

Srdečne vás pozdravujeme a tešíme sa na vás v Bratislave!

karolina 2014