bernd zimmermann t

Bernd Zimmermann začal tancovať v roku 1993 a cuerovať začal v berlínskom klube Dreaming Pivots v roku 1998 (kde cueruje dodnes). V roce 2000 zložil oficiálne skúšky ECTA (European Callers and Teachers Association) ako cuer a učitel. Mohli ste ho zažiť na minulej Májovke, alebo vo vyššej hale v Nýrsku. Na jeho workshopoch sa človek nielen veľmi dobre pobaví, ale aj naučí zajímavosti i techniku.