26. Májovka sa uskutoční 29. 4. - 1. 5. 2017 (sobota až pondelok - štátny sviatok).

Stránka a online registrácia budú spustené 14. 9. 2016.

Limit na počet platiacich tanečníkov bude 320. Vstupné je 15€, po 4. 4. 2017 sa zvyšuje na 18€. Po registrácii dostanete email, v ktorom budú detaily účtov (slovenský účet v EUR* alebo český účet v CZK). Odporúčame príslušnú sumu zaplatiť na jeden z týchto účtov do dvoch týždňov od dátumu registrácie. Po uplynutí tejto doby môže byť vaša registrácia z kapacitných dôvodov zrušená.

V prípade otázok píšte na info@karolina.sk.

*vďaka SEPA sú bankové poplatky za prevod v EUR na Slovensko rovnaké ako za tuzemský prevod v EUR

26th Unconventional May Special Dance will take place from April 29 to May 1, 2017 (Saturday to Monday - a public holiday).

Website and online registration will be available from September 14, 2016.

The number of paying dancers will be limited to 320. The registration fee is 15€, late registration fee after April 4, 2017 is 18€. After registering you will receive an email detailing the bank accounts (Slovak account in EUR* or Czech account in CZK); we recommend that you transfer the appropriate amount to one of the bank accounts no later than 2 weeks after registering, otherwise your registration may be cancelled for capacity reasons.

Contact us at info@karolina.sk if you have any questions.

*thanks to SEPA, a transfer in EUR to Slovakia costs the same as a domestic transfer in EUR

Flyer Flyer